Видове вредители

Разберете повече относно най-често срещаните видове домашни вредители!

Видове Хлебарки

Изключително неприятен вредител... пълзи върху хранителните продукти у дома и ги заразява с опасни вируси и бактерии...

виж повече

Видове Мухи

Мухата е дребно насекомо, с големи очи, двойка прозрачни крила, шест крака, две малки антени и сиво-черно тяло с тъмни гърди и по-светла задница. Мухата се среща най-често по места, свързани с хора, техните животни и дейност...

виж повече

Комари

Опасни и целогодишно активни вредители. Видовете комари са над 3500 вида.

виж повече

Запознайте се с най-често срещаните видове вредители в България.

Мишки. Видове вредители - Дезинфекционна Станция ХЕИ

Мишки

В световен мащаб, видовете мишки са над 600, а у нас се срещат главно четири вида мишки: домашни мишки, горски мишки, полски мишки (полевки) и оризищни мишки. Някои мишки, като белите, са декоративни и се отглеждат за домашни любимци. Съществуват и други видове от семейство мишки у нас, като степни, скачащи мишки и др. Все пак най-разпространени вредители в България остават домашните мишки.

Плъхове. Видове вредители - Дезинфекционна Станция ХЕИ

Плъхове

Разделението на двата основни вида плъхове у нас, като етимология, не отговаря точно на името им. Сивият плъх рядко е сив на цвят, а черния плъх не е черен. Най-лесно вида плъх се отграничава по местообитанието му. Покривният плъх (черен) гнезди на високи места, покриви и в сухи помещения. Каналният (сив) плъх обитава канали, мазета и дупки под земята. Каналният плъх и покривният плъх лесно се бъркат, защото са сходни по изглед и размер. Все пак има дребни разлики във външността, които могат да ги отличат.

Оси. Дезинфекционна Станция ХЕИ

Оси

Осите са от семейството на жилещите насекоми. Ужилванията са болезнени и опасни при алергия към отровата им. Подобно на стършелите, осите не умират, след като ужилят.
У нас най-разпространената оса е жълтата европейска оса.

Осите са с продълговато, вталено в средата тяло, шест крака и характерна жълто-черна окраска на райета. Окраската има предупредителна и защитна функция, и подава на околните животни и хора сигнал за опасност.

Бълхи. Дезинфекционна Станция ХЕИ

Бълхи

Бълхите са безкрили, кръвосмучещи насекоми живеещи по телата на бозайници и птици. Придвижването им е улеснено и от твърдото им покритие с много косми и къси шипове, насочени назад. Здравото им тяло е в състояние да издържи на силен натиск, вероятно адаптация за оцеляване, сдобита при опитите да бъдат отстранени от гостоприемника чрез смачкване или драскане.

Креватна дървеница. Дезинфекционна Станция ХЕИ

Креватна дървеница

Креватната дървеница е кръвосмучещо насекомо и е разпространена по цял свят. Живее при умерени и тропически климатични условия по цял свят и е известна от древни времена. Температурата е важен фактор за нейното оцеляване, тъй като за нормалното протичане на излюпването, развитието на нимфата и живота на възрастния индивид е необходима температура от 13 – 15 °C.

Стършели. Дезинфекционна Станция ХЕИ

Стършели

Стършелите често се считат за вредители, тъй като агресивно бранят гнездата си, когато са заплашени. Това е особено вярно за стършелите, които си правят гнездата близо до човешките местообитания, тъй като ужилванията им са по-опасни от тези на пчелите.

Ужилването от стършел е по-болезнено за човека, отколкото обикновено ужилване от оса, защото отровата на стършела съдържа голямо количество (5%) ацетилхолин. Хората, алергични към оси, са също алергични и към стършели.

Алергичните реакции обикновено се третират с инжекция адреналин и с незабавно последващо лечение в болница. В тежки случаи, алергичните хора могат да изпаднат в анафилактичен шок и да умрат, ако не се лекуват веднага.

Мравки. Дезинфекционна Станция ХЕИ

Мравки

Мравките се отличават в своята морфология от останалите насекоми по наличието на начупени антени и метаплеврални жлези и по силно редуцирания втори коремен сегмент (петиола). Трите обособени части на тялото са глава, мезосома и метасома. Мравките се срещат на всички континенти с изключение на Антарктида.

Кърлежи. Дезинфекционна Станция ХЕИ

Кърлежи

Кърлежите са ектадартизиопаразити, хранещи се чрез кръвосмучене от бозайници, птици, а в някои случаи и влечуги и земноводни. Те са важен вектор за разпространението на много инфекциозни болести. Кръвосмучещите кърлежи обитават тревисто-храстови и горски местности и предпочитат високата влажност. Причакват жертвите си покрай пътеките, по които те се движат. Нападат обикновено сутрин като се ориентират по топлината и излъчваната от гостоприемника миризма. Впиват се с хоботче в тялото и се пускат, когато се напият с кръв. Този акт е различно продължителен при различните видове кърлежи.

Молци. Дезинфекционна Станция ХЕИ

Молци

Молците са група насекоми, принадлежащи към разред пеперуди. Повечето молци са нощни животни, но има и такива видове, които са активни през деня или по сумрак.

ЗАЕДНО СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИТЕ


Подай сигнал

Свържете се с нас
Checkboxes *


Ние сме с Вас, срещу Тях!

0899 981 848
0877 414 150
dez_hei@abv.bg

Третиране срещу вредители

100% ефективен резултат и квалифицирана грижа

обработки в удобно време, без прекъсване на работния процес

употреба на щадящи околната среда средства

издаваме протокол за извършената дейност, съгласно МЗ