Третиране срещу вредители

Най-важното за нас е да изградим доверие с нашите клиенти!Дезинфекция - Третиране против вредители

Дезинфекция

Дезинфекцията е комплекс от мерки и дейности за унищожаване на микроорганизмите във външната среда. От изключителна важност е подържането на добра хигиена в жилищни и обществени заведения. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи


Дезинсекция - Третиране против вредители

Дезинсекция

Дезинсекцията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекомите. Извършва се както на закрити, така и на открити площи. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.


Дератизация - Третиране против вредители

Дератизация

Дератизацията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на гризачите вредители (главно различни видове плъхове и мишки). От критична важност за заведенията и ресторантите. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.


Дезакаризация - Третиране против вредители

Дезакаризация

Дезакаризацията е унищожаване на вредни и опасни за човека кърлежи, които пренасят заразни и опасни болести. Най-често третирани биват широките тревни площи, поляни и площадки в междублоковите пространства.Импрегниране на дървени конструкции и покриви против дървояди и плесени


Други видове третиране срещу вредители
Прогонване на кучета и котки.

Прогонване на птици – Монтиране на уреди за прогонване и третиране на площи против кацане и гнездене на птици.

Прогонвоане на влечуги – ограничаване на достъпа на влечуги във вашия имот, чрез използването на репеленти.

Почистване на подпокривни пространства.

Извършваме услуги по почистване на подпокривни пространства, като процеса е следният:
– Почистване от курешки, живи гълъби и трупове на гълъби;
– Затваряме отворите с метална рабицова мрежа, чрез дюбелиране;
– Извозване на отпадъците до реглементирано сметище;
– Обработваме подпокривното, чрез дезинсекция срещу хлебарки. При желание от клиента извършваме и дезинфекция.


Как третираме срещу вредители?


Наш приоритет е осъществяването на услугите по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на обекти с високо обществено значение, описани в Наредба 1/2018 на Министерство на здравеопазването на РБ;

Разполагаме с висококвалифициран персонал, модерно техническо оборудване и мобилни търговци в цялата страна;

Стратегията, към която се придържаме в борбата с битовите неприятели е превантивна, т.е. ние се интересуваме от причините за наличие на вредители;

Работим в съответствие с всички нормативни разпоредби на МЗ, РЗИ, БАБХ, НЦЗПБ;

Стриктно изпълняваме поети ангажименти към настоящи и бъдещи клиенти, посредством: вътрешнофирмен кадрови контрол, периодични обучения на персонала с цел осъвременяване и подобряване на услугата по ДДД;

Гарантирана ефективност на извършените манипулации;

Дезинсекция и Дератизация на закрити площи е процес разделен в три основни стъпки – мониторинг, превантивни мероприятия, изтребителни мероприятия:


ЗАЕДНО СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИТЕ


Подай сигнал

Свържете се с нас
Checkboxes *


Ние сме с Вас, срещу Тях!

0899 981 848
0877 414 150
dez_hei@abv.bg

100% ефективен резултат и квалифицирана грижа

обработки в удобно време, без прекъсване на работния процес

употреба на щадящи околната среда средства

издаваме протокол за извършената дейност, съгласно МЗ